Vyhledávání

Limity pojistného plnění u povinného ručení

Co znamenají limity pojistného plnění u povinného ručení a jak ovlivní cenu vašeho pojištění?

Zřejmě jste se již setkali při sjednávání povinného ručení smožností výběru limitů pojištění. Také jste si všimli, že každý limit povinného ručení má jinou hodnotu. Co tedy znamená například limit 35/35 mil.?

Limity pojistného plnění u povinného ručení stanovuje novela zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Základní limit je stanoven na 35 milionů Kč. Pojistné limity nad 35 milionů Kč jsou takzvané navýšené limity. Uvádění pojistných limitů například při srovnání cen povinného ručení je zobrazováno například 35/35, 50/50, 75/75. První hodnota je krytí škod na zdraví nebo usmrcení a to na každého zraněného či usmrceného. Druhá hodnota je krytí škod na majetku. Jedná se tedy o škodu vzniklou ztrátou, zničením, poškozením ale také odcizením dané věci, pozbyla-li osoba schopnost ji opatrovat a dále pak škodu na ušlém zisku. U vyšších limitů pojišťovny dávají zdarma některé druhy připojištění kpovinnému ručení jako například asistenční služby, úrazové pojištění řidiče a podobně.

Ověřit cenu povinného ručení online přes internet >>

Někdy je uváděno, že nejmenší limity pojistného plnění nemusí být postačující vpřípadě zavinění vážné nehody, kdy poškozený může být velmi dlouho léčen, či jeho zdravotní situace bude vyžadovat trvalou asistenci. Pokud takováto situace nastane, po vyčerpání částky garantující vpojistné smlouvě formou limitu pojistného plnění musí řidič, který danou nehodu způsobil uhradit další částku zvlastních finančních prostředků. Pokud plánujete změnu povinného ručení, případně máte zájem o pojištění vašeho vozidla, můžete využít srovnání povinného ručení on-line. Při srovnání povinného ručení uvidíte u ceny za pojištění také limity, které dané pojištění kryje.

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share