Vyhledávání

Slepci za volantem ve středu na Masarykově okruhu

Účelem zážitkového kurzu, který organizuje obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Brno, o. p. s., je zprostředkovat nevidomým a slabozrakým lidem autentický vjem z jednoho úseku každodenní rutiny vidícího člověka, seznámit s činností pro vidící tak samozřejmou a pro nevidící jinak nepřístupnou. Jde o uvědomění si každodenní reality možného střetu s projíždějícím motorovým vozidlem a o nezapomenutelnou zkušenost ovládání takového vozidla, obtížnosti jeho zastavení.

CO: „Slepec“ za volantem aneb nic není nemožné
KDY: středa 21. 4. 2010 (tisková konference v 10:00)
KDE: Masarykův okruh Brno – Automotodrom Brno, a.s.

Při příležitosti desetiletého výročí založení společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. převzal záštitu nad konáním mimořádné akce PhDr. Milan Pešák, zakladatel této společnosti, její dlouholetý podporovatel, člen správní rady a čestný prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Jedinečný zážitkový seminář brněnské TyfloCentrum pořádá znovu po pěti letech ve spolupráci s akciovou společností Automotodrom a brněnskými autoškolami Kubis, Pelikán, Navrátil.

Přihlásit se mohou občané z řad nevidomých a slabozrakých, kteří dosáhli věku 18 let a jedinou překážkou pro získání řidičského průkazu je jejich zrakové postižení. Někteří z nich buď kdysi auto řídili nebo si řízení zkusili jen tak někde mimo silnice, mnozí z nich však za volant auta nikdy neusedli. Účastníci se proto budou registrovat a musí absolvovat nácvik základů řízení auta. Nejde o silniční pravidla, ale o techniku jízdy tj. rozjezd, řazení a zastavení auta. Pokud tuto techniku zvládnou, bude jim umožněno absolvovat jízdu po Masarykově okruhu.

Pro mnohé z nich bude samotným zážitkem již vlastní nácvik techniky rozjezdu, řazení a zastavení auta. Program bude doplněn dalšími aktivitami, např. besedou s Městskou policií Brno o bezpečnosti zrakově postižených chodců, pro slabozraké bude připravena možnost jízdy slalomem mezi kužely.
Podmínkou úspěchu tohoto výjimečného zážitkového kurzu je bezesporu spolupráce s brněnskými autoškolami, které k tomuto nezvyklému podniku zapůjčí svá výcviková auta pro neobvyklé řidiče. Patří jim dík za jejich ochotu spolupracovat na nevšední akci.

Mnozí z nevidomých a slabozrakých účastníků ocení atraktivitu prostředí Masarykova okruhu, který nezištně pro akci zapůjčí akciová společnost Automotodrom Brno.

Letos čeká účastníky tohoto speciálního zážitkového semináře i mimořádné překvapení. „Když jsem řídil já, tak se mi zdálo, že jsme tou šedesátkou profičeli okruh strašně rychle, uteklo to. Ale když jsem se řítil autem se závodníkem, čas mi připadal nekonečný!“ směje se nevidomý Jan z Prahy.


TyfloCentrum Brno, o. p. s., je registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji se sídlem v Brně. Regionální pobočky jsou v Břeclavi, ve Vyškově, ve Znojmě a v Moravském Krumlově. Letos slaví desetileté výročí založení a úspěšné pomoci nevidomým a slabozrakým lidem. Více informací na centrumpronevidome.cz.

Cílem naší činnosti je integrace zrakově postižených občanů do společnosti, zlepšení kvality jejich života, zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti, udržení života zrakově postižených v přirozeném domácím prostředí, podpora společenského, pracovního a kulturního uplatnění zrakově postižených.

Automotodrom Brno, a.s. (automotodrombrno.cz) byl založen v roce 1994. Primární a doposud dominantní podnikatelskou aktivitou akciové společnosti zůstává provozování závodního motoristického okruhu, vybudovaného v letech 1985-1987. Nejvýznamnějším podnikem, který akciová společnost každoročně zajišťuje, je závod mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix České republiky.

Špičkový jezdec formule 1 pan David Coulthard v září roku 2002 okruh vyzkoušel a shledal jej vhodným pro testování formule 1.


Motto: Nevidím, ale řídím

Přes padesát nevidomých a slabozrakých zájemců o mimořádný zážitkový seminář „Nevidím, ale řídím“ vchází i se svým doprovodem do areálu Masarykova okruhu. K dispozici je deset aut s instruktory autoškol. Nejprve probíhá na parkovišti nácvik základních dovedností a způsobu komunikace lektorů s jezdci..

„Takto je volant v základní poloze, lehce přidej plyn, toč mírně doprava, nohu z plynu..“ z instruktorů se stávají spíše navigátoři a první klienti se rozjíždějí po parkovišti. „Zařaď dvojku a čtvrt do leva, drž..“ instruuje lektor autoškoly. „Mnozí nevidomí mají velkou citlivost vůči zvukům motoru a rychle dokáží rozpoznat vhodný okamžik pro řazení rychlostí“ líčí jeden z instruktorů jízdy „je to tak, že já vidím a nevidomý řídí“.

Pokud lektor uzná jezdce schopného řídit (rozjet, řadit rychlosti, zatočit, přibrzdit a zastavit auto), bude mu umožněno jet po 5,5 km dlouhém Masarykově okruhu. Trasa je bezpečná – hodně široká cesta a jistota, že nikdo nevyjede v protisměru, čtrnáct zatáček, stoupání i klesání, s jízdou v autě po městě, když řídí někdo jiný, nesrovnatelné.

Po nácviku prvních jezdců zahajuje ředitelka společnosti TyfloCentrumBrno, o.p.s, RNDr. Hana Bubeníčková: „Na závěr si přejme, ať není mlha (za mlhy se nesmí na okruh) a ať vše dopadne k vaší spokojenosti“ uzavírá ředitelka. Všichni si ze všech sil přejí dobrou viditelnost, hlavně pro ty, co vidí...

„Mírně doprava a drž“ je slyšet přes motory výukových aut. Ta radost a štěstí je přímo hmatatelná..neprozradí ji rozzářené oči, tady září celí lidé, kterým se splnil velký sen.

Před pěti lety probíhala pro čekající zájemce o řízení aut beseda s Městskou policií. Klienti byli poučeni, jak se lépe pohybovat po ulicích a při přecházení cest a obdrželi reflexní pásky na oblečení i hole. Po té, co si sami obtíže s řízením auta vyzkoušeli, chápou mnohem lépe, jak se pohybovat v provozu s bílou holí: „vlastní zkušenost s řízením auta ve mně vzbudila velký obdiv k řidičům“ svěřuje se nevidomá Katka. / O letošní účasti městské policie ještě nemáme všechny informace.

Letos čeká účastníky tohoto speciálního zážitkového semináře mimořádné překvapení. Ale o tom až těsně před akcí.

„Když jsem řídil já, tak se mi zdálo, že jsme tou šedesátkou profičeli okruh strašně rychle, uteklo to. Ale když jsem se řítil autem se závodníkem, čas mi připadal nekonečný!“ směje se nevidomý Jan z Prahy.

Od narození nevidomá Katka se s námi podělila o své pocity: „nikdy nemůžu vjet na silnice jako vidící lidi..cítila jsem se asi jako v počítačové hře, kterou si teda taky nejspíš nikdy nezahraju. Děkuju vám za ten zážitek. Jezdila bych, kdybych viděla“.

MO
PR
 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu