Vyhledávání

Moderní výcvikový polygon pro všechny řidiče vyrůstá také v Ostravě !!

Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava - moderní výcvikový polygon pro všechny řidiče

Jedinečná stavba pro moderní a komplexní systém zdokonalování řidičských dovedností vznikne v tomto roce v Ostravě – Přívoze v areálu společnosti LIBROS.
Pro realizaci tohoto projektu byly v roce 2007 podnětem hned dva impulsy
. Přetrvávající situace v negativním vývoji dopravních nehod na silnicích a z této skutečnosti vyplývající rostoucí požadavky na kvalitní přípravu a zdokonalovaní řidičů v silničním provozu.

Druhým impulsem pak výzva Evropské komise pro dopravu prostřednictvím dokumentu „Bílá kniha evropské dopravní politiky„ který si kladl za cíl snížit počet smrtelných dopravních nehod v Evropě do konce roku 2010 na polovinu.

Tato samotná fakta , zvyšující se společenské potřeba a nutnost řešení této problematiky přiměla společnost Libora Václavíka - LIBROS k rozhodnutí nabídnout partnerství v realizaci tohoto projektu právě Statutárnímu městu Ostrava .

Centrum bezpečné jízdy Libros Ostrava, je společným projektem dvou investorů a partnerů při provozování Centra. Město Ostrava investuje prostředky o celkovém objemu 75 mil.kč , společnost LIBROS vkládá do projektu celkem 25 mil. Kč.

Stavba představuje samostatně vyčleněnou a ohraničenou plochu s asfaltovým povrchem, na které lze pomocí speciální technologie skrápění simulovat podmínky pro jízdu všech kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek.
Cílem a smyslem projektu je pak na základě teoretické a praktické přípravy zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů , zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v silničním provozu a zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích.

Centrum bude určeno pro řidiče a obyvatele území města Ostravy a euroregionu, bude vytvářet a nabízet prostor především pro uchazeče o řidičské oprávnění , instruktory autoškol, řidiče státních institucí, obchodních a distribučních společností , řidiče kamionů a autobusů, řidiče integrovaných záchranných systémů, ale i handicapované řidiče
a řidiče seniory.

Velkou pozornost bude Centrum věnovat dětem , které jsou významnými avšak velmi zranitelnými účastníky silničního provozu. V roce 2008 zahájilo projektem „Ostravská dopravní školička“ město Ostrava a společnost LIBROS významnou kampaň na podporu prevence dětí ostravských škol v silničním provozu .

Tento projekt byl vysoce oceněn na mezinárodní konferenci o bezpečné dopravě v obcích a městech v Paříži ( říjen 2008 ).
Rok 2009 a 2010 přináší pokračování tohoto úspěšného projektu tentokrát s nadnárodním rozměrem a v novém pojetí divadelních hraných představení . Dvojazyčná ilustrovaná publikace pro děti s tématikou bezpečné dopravy byla distribuována na významné instituce nebo dopravní nadace všech evropských zemí.
Tyto projekty na podporu a vzdělávání dětí budou i do budoucna jedním z hlavních témat Centra bezpečné jízdy.

Město Ostrava a společnost Libor Václavík – LIBROS se budou prostřednictvím Centra opírat i o filozofii Evropské komise pro dopravu a Evropské charty bezpečnosti silničního provozu , jejímiž členy se v polovině října 2006 oba partneři stali.
Je to velmi prestižní evropské uskupení společností , nadací a institucí, které chtějí svým konkrétním působemím přispívat ke zvyšování bezpečnosti v evropské dopravě .

Význam projektu Centra bude v celé své šíři překračovat hranice Česka. Bude určen pro jakéhokoliv klienta , který cítí potřebu vlastního osobnostního nebo profesního růstu. Bude určen pro výchovu a vzdělávání dětí v dopravě , žáků autoškol, širokou řidičskou klientelu , bude vytvářet i prostor pro kultivované začlenění handicapovaných řidičů do provozu na komunikacích. Stávající přípravy a harmonogram stavebních prací směřuje k zahájení provozu Centra, které je plánováno na podzim letošního roku .

Jsme přesvědčeni, že Centrum je koncepčním řešením a systémovým přístupem k řešení tíživé otázky bezpečnosti dopravy na pozemních komunikacích. Budoucí úspěšné fungování projektu Centra otevře nové možnosti v prevenci bezpečné dopravy a významným způsobem napomůže modernímu evropskému trendu v přípravě kvalitních řidičů .Ing. Dalimil Frič
ředitel
Centra bezpečné jízdy
LIBROS OSTRAVA

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share