Vyhledávání

V Ostravě se chystá otevření speciálního polygonu pro zdokonalování řidičů

Speciální asfaltový polygon, na kterém lze pomocí nejmodernější speciální technologie skrápění simulovat podmínky pro jízdu všech kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek. Naším cílem je zkvalitňovat a zdokonalovat úroveň řidičů, zlepšovat jejich řidičské a rozhodovací návyky, chování a jednání v silničním provozu a zvyšovat dovednost v krizových dopravních situacích.

Centrum bude nabízet speciální kurzy pro uchazeče o řidičské oprávnění, instruktory autoškol, řidiče státních institucí, obchodních a distribučních společností, řidiče kamionů a autobusů, řidiče integrovaných záchranných systémů, ale i handicapované řidiče a řidiče seniory.

Slavnostní otevření proběhne za účasti primátora a představitelů statutárního města Ostravy, zástupců Úřadu Moravskoslezského kraje, představitelů Evropské charty bezpečnosti silničního provozu, Ministerstva dopravy ČR, organizací a institucí Moravskoslezského kraje, Armády ČR, Policie ČR, zástupců integrovaných záchranných systémů a mnoha dalších domácích a zahraničních hostů. 9. října 2010 ve 1200 hodin na ploše Centra bezp ečné jízdy v ar eálu fir my Libor Vác lav ík – LIBROS Palackého 1114, Ostrava-Přívoz, Česká republika
Dálnic e D1, EXIT 361

 

PR

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share