Vyhledávání

Otevřený dopis Petra Pospíšila organizátorům Pražského rallyesprintu

 Petr Mihule
předseda organizačního výboru XIV.TipCars Pražského Rallysprintu

- Petr Mihule-MPA

- MPA Motorsport

Věc: Otevřený dopis

Vzhledem k tomu, že v tomto ročníku výše uvedené soutěže došlo k vyvrcholení tradičních organizačních zmatků provázených ústní agresivitou hlavních činovníků, rozhodl jsem se Vám napsat následující řádky. Mé rozhodnutí není vůbec ovlivněno tragickou událostí, které jako tým litujeme, zlomový okamžik nastal při tradičních veřejně a hlasitě pronášených ústních výpadech proti mým kolegům a zaměstnancům z Vaší strany již v pátek v servisní zóně a definitivně po chaotickém startu a odjetí 1. RZ. Protože milujete obecenstvo při svých výpadech, i tento dopis je veřejný, na rozdíl od Vaší mluvy se pokusím zachovat jisté dekorum.

Minulý rok jsem dostal před svými hosty vulgárně vynadáno od p. Cihelky ( jednalo se o popojetí na volné ploše u servisní zóny na 1. a 2. převodový stupeň a zajíždění destiček, mezitím auta létala na vytočenou 5 –ku v provozu v okolních ulicích, to nikomu samozřejmě nevadilo), jedná se zřejmě o tradiční styl komunikace, který jsem se rozhodl přestat akceptovat i u Vaší osoby.

Jako soutěž pod hlavičkou FAS by měl i tento podnik splňovat jistá základní kritéria. Úvodním je přijetí/odmítnutí přihlášky a následně do jistého data zveřejněná startovní listina. Přihlášku zaslanou poštou jste si nepřevzal, elektronicky zaslanou neakceptoval a doteď je v seznamu přihlášených u nás pouze jméno jezdce bez týmu a vozidla. Chápu volnou kolonku u „ V.I.P.“spolujezdců a je to v souladu s řády, nechápu ale, jak tato startovní listina byla akceptována.

Další povinností je vystavení řádného dokladu na přijatou platbu, u přejímek se opět pouze p. Cihelka slovně pustil do mých kolegů a byl ve výlevech zastaven dalším činovníkem , který se nás zastal, faktura ale z pořádající organizace ani pokřikujícího p. Cihelky samozřejmě „nevypadla“. Z mé strany to chápu jako porušení smluvních i zákonných podmínek, na zveřejnění týmu a vozidla (první start v ČR) mám nárok stejně jako na řádný doklad a vzhledem k nesplnění těchto podmínek požaduji vrácení zaplaceného startovného bez pojištění, tj. 14 000,- Kč na účet č. 666 929/5500 do 14 dnů od obdržení tohoto dopisu v listinné podobě. Pro úplnost připomínám institut fiktivního doručení a jeho význam v případě nepřevzetí zásilky.

Co se týče 1. RZ na stadionu, ve smlouvě (Zvláštní ustanovení včetně příloh) a itineráři byla uvedena délka této RZ, změna může být provedena opět předem definovaným procesem (Prováděcím ustanovením) a nikoli zmateným pokřikem startérky 10s před startem vložky, že „se jede jen jedno kolo a už jeďte, běží Vám čas“. Zkrácení bylo dle mého názoru nelegální, chaotické jako více úkonů a procesů na tomto podniku a proto požaduji i vrácení platby za vstupenky, které jsem rozdal svým partnerům, jedná se o celkovou částku 6 100,- Kč, opět na účet č.666 929/5500.

Po smutném ukončení soutěže bylo jistě na místě oficiální oznámení soutěžícím i divákům, shromáždění vozidel na stadionu, minuta ticha, oznámení o poskytnutí vstupného a startovného jako pomoc obětem, cokoli podobného. Takhle se soutěž rozplynula jako smrad a příchozí diváci byli pouze udiveni rozebíráním staveb,stanů, zázemí a spontánním odjezdem soutěžících.

Organizační nedostatky přepošlu ve formě podnětu na Federaci automobilového sportu, která prokázala, že umí být na některé organizátory přísná, věřím, že tak bude i v tomto případě.

Domnívám se, že za nemalé startovné má každý nárok na slušné jednání, u slušných lidí je to i zadarmo. Vzhledem k celkovým platbám za startovné a celoplošnou reklamu v programech minulých ročníků subjektům Renata Mihulová – MPA, Petr Mihule – MPA a KLUB - MPA MOTORSPORT zprostředkovanými z mé strany by možná bylo přijatelnější uvážlivější sdělení případných výtek civilizovanou formou a ne veřejné pořvávání před hosty týmu. Protože Vy i p. Cihelka máte neustále plná ústa „vylučování ze soutěže“ prakticky za cokoli, odcházím sám a ušetřím Vám další rozčilování.

Navíc bych rád poznamenal, že pokud celou věc organizujete,berete si právo lidi vylučovat a na všechny pokřikovat, tak byste také mohl mít osobní odpovědnost a převzít za celý podnik odpovědnost právní ve formě funkce ředitele soutěže, výměna ředitele hodinu nebo kolik před soutěží sama o sobě nedává velkou důvěru k celkové organizační úrovni a nepochybně někdo jiný bude zjišťovat, zda např. pořadatelé byli proškoleni nebo pouze seřváni.

Pokud jste měl za cíl vyzkoušet meze trpělivosti a akceptovatelnosti , tak Vám za POSPA Rally Team i svoji osobu sděluji, že tyto meze jste v našem případě velkoryse překročil a nemám zájem startovat na případných dalších ročnících Pražského rallysprintu, pokud bude pořádání spojeno s Vaší osobou. V případě požadavku vrácení plateb jsem rozhodnut jít do soudních sporů a velmi vážně zvažuji i vyčíslení dalších zbytečných výdajů.

Chaotická organizace vrhá špatné světlo na rally jako takovou a pokud si množství diváků a hostů dělá představu o rally pouze z Pražského rallysprintu, tak si nemyslím, že tomuto sportu děláte valnou reklamu.

Praha 8.prosince 2008

Ing. Petr Pospíšil, POSPA Rally Team

POSPA CZECH a.s.

Dukelská 211

289 22 Lysá n.Labem

P.S. zaznamenal jsem i jiné snahy organizovat společný právní postup, „spokojených“ je nepochybně více. Svoje požadavky si prosadím bez cizího zastupování přímo a nedomnívám se, že budu s podobným postupem jediný.

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu