Vyhledávání

5. Baja Slovakia musí změnit lokalitu!! Slovenské písky jen pro vojáky ....

5. Baja Slovakia musí změnit   lokalitu!!  Slovenské písky jen pro vojáky ....
ZMENA LOKALITY 5. BAJA SLOVAKIA ® MATADOR !!!
 
Organizačný výbor súťaže 5. Baja Slovakia všetkým oznamuje preloženie miesta konania súťaže 5. Baja Slovakia Matador do inej lokality. Napriek maximálnemu úsiliu pri organizovaní tohto podujatia a zabezpečovaniu potrebných dokumentov a povolení sa nakoniec nepodarilo nájsť spoločnú reč s Ministerstvom Obrany Slovenskej Republiky, ktoré jediné má právo poskytnúť vojenský priestor, v ktorom sa malo podujatie uskutočniť.
 
Aj keď od začiatku príprav mali organizátori prísľub spolupráce s dotknutými orgánmi a vykonávali celú svoju činnosť na základe ich požiadaviek, ich snaha vyšla opäť naprázdno. Nakoniec im bolo krátko pred súťažou im bolo využitie priestorov Vojenského obvodu Záhorie zakázané. Stalo sa to však už v čase len dva týždne pred štartom súťaže a celý organizační výbor sa tým dostal do časovej tiesni.
 
Posledná súťaž Baja Slovakia sa v týchto priestoroch konala v roku 2003. Po tomto roku dostala platnosť mimoriadna vyhláška, ktorá hovorila o zákaze podobných činností vo vojenských priestoroch. Od roku 2003 sa organizátori tejto súťaže vytrvalo, ale márne snažili presvedčiť kompetentných o význame takejto súťaže a dôvodoch prečo je možné ju usporiadať len v spolupráci s Ministerstvom Obrany SR.
 
Až v tomto roku, respektíve v poslednom období, keď sa po voľbách na Slovensku vymenili kompetentní ľudia v dôležitých funkciách začalo usporiadateľom svitať na lepšie časy. Začali sa otvárať možnosti spolupráce civilných organizácií a ozbrojených zložiek. Vojenské letisko v Piešťanoch prichýlilo vo svojich priestoroch komerčnú aktivitu hudobného festivalu a na pódiách tejto akcie vystúpili pred davy divákov vrcholní verejní činitelia hlásajúc svoju podporu verejnosti.
 
Vojenský priestor na Záhorí, kde sa mala súťaž Baja Slovakia konať na jar obsadili motocyklisti v rámci seriálu pretekov v country crosse. Aj na tejto akcii sa objavila vrchnosť a dokonca svoju spolupatričnosť s davmi prezentovala jazdou na motocykli. Po tejto akcii nastúpili na rad komerčné aktivity. Na pár dní sa do vojenských priestorov nasťahovala súkromná spoločnosť zastupujúca na Slovensku niekoľko automobilových značiek.
 
Pozvala si tam niekoľko tisíc svojich klientov, vybudovala veľký kultúrny stánok a v rámci vlastnej reklamnej aktivity využívala tento priestor pre svoj prospech. Po tejto akcii sa objavil ďalší importér inej značky a vybudoval v spomínaných priestoroch podobnú akciu v trochu menšom meradle. Pozval si svojich VIP hostí a zástupcov médií a pripravil pre nich prezentáciu svojho najnovšieho modelu.
 
Na základe týchto skutočností získali organizátori pocit, že sa Armáda SR naozaj chce možno aj vďaka vzniku štatútu profesionálnej armády priblížiť k verejnosti. Organizátor sa opäť rozhodol požiadať o poskytnutie týchto priestorov. Na svoje veľké prekvapenie a radosť s prvotného úspechu dostal prísľub o spolupráci a teda aj možnosť túto súťaž zrealizovať. Odo dňa získania tejto informácie intenzívne pracoval celí štáb ľudí na realizácii súťaže. Okrem samotnej športovej stránky akcie sa snažili zabezpečiť všetky potrebné náležitosti spojené s prípravou takto náročného podujatia. Či už technicky alebo materiálne.
 
Popri tom neustále plnili ďalšie a ďalšie požiadavky štátnych orgánov, ktoré sa javili nevyhnutné pre získanie možnosti využiť tieto priestory. Bohužiaľ snaha týchto ľudí vyšla naprázdno. Nebolo im súdené takúto akciu pripraviť. Ministerstvo Obrany SR sa rozhodlo inak. Pravdepodobne takáto akcia je málo komerčná a málo civilná aby mohli aj športovci v tejto disciplíne zažiť kvalitný športový zážitok. Táto krajina asi naozaj nemá rada oficiálne motoristické podujatie. Ešte stále funguje skutočnosť, že na Slovensku sú podporované len kolektívne športy pri ktorých dokážu davy fanúšikov demolovať spoločné majetky a nad tým všetkým dohliada naša polícia.
 
Pravdepodobne usporiadatelia urobili voči kompetentným menej ako spoločnosti ktoré dostali možnosť v rámci vlastného prospechu tieto priestory využiť. Celá ťarcha hanby a bezradnosti tak ostala na pleciach zopár nadšencov, ktorí naozaj verili v to, že sa im takáto akcia podarí na Slovensku uskutočniť. Verili, že všetci sú si v tejto krajine rovní a neuvedomili si, že niektorí sú aj rovnejší. A tak nám všetkým ostáva už len závistlivo pozerať za hranice našej krajiny,  kde sa podobné podujatia a kde sa im zväčša aj darí.
 
Vzhľadom na túto situáciu a pocit zodpovednosti organizátora za usporiadanie tejto súťaže sa celá súťaž presúva do Zlatých Moraviec. Len tam totiž bolo možné v tak krátkom čase nájsť ľudí ochotných pomôcť. Súťaž bude určite kratšia, ako bolo plánované, ale zabezpečí potrebný počet kilometrov pre podujatie potrebné pre majstrovstvá slovenskej a českej republiky. V krátkej dobe budú uverejnené opravené dokumenty prislúchajúce k tejto súťaži.
 
 
 
V Bratislave dňa 23.10.2007
 
 
Organizačný výbor 5.Baja Slovakia MATADOR
 

Fotogalerie

Rally Dakar 2007

Fotogalerie z Rallye Dakar 2007, foto archiv týmů

Další fotografie 1 2

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu