Vyhledávání

Roční školení jezdců rallye se uskuteční v Pačejově

Roční školení jezdců rallye se  uskuteční v Pačejově

Roční školení jezdců rally se koná v neděli dne 1. února 2009 od 10:00 hod.
(prezence od 09:30 hod)

v sále Kulturního domu v Pačejově - nádraží

Na školení budou prodlouženy licence pro rok 2009, předány NSŘ, Standardní propozice rally a další předpisy vydané FAS AČR pro rok 2009.
Vložné ve výši 200,- Kč za osobu uhradí účastník školení při prezenci.
Podmínkou vydání licence pro rok 2009 je účast na školení.
Vyplňte žádost o prodloužení (vystavení) licence a uveďte v ní mobilní spojení a svůj e-mail.

Přiložte prosím:
- zdravotní kartu na novém formuláři potvrzenou výhradně sportovním lékařem uvedeným na www. autoklub.cz Jinak bude zdravotní karta vrácena a licence nebude vystavena !!
- licenci jezdce ( soutěžícího ).
- doklad (kopii) o uhrazení příslušného poplatku na účet u ČS a.s. Klatovy č.ú. 0820923329/0800
variabilním symbolem platby je číslo vaší licence uvedené na podané žádosti
Od letošního roku platí nové zdravotní karty, na kterých sportovní lékaři zaznamenají lékařskou prohlídku. Pokud nemáte novu zdravotní kartu obdržíte ji na SAS Klatovy, v Plzni v autosalonu MAZDA u Ing. Jiřího Pertlíčka a v Mariánských Lázních v AUTOSPEKTRU s.r.o. u p. Oty Zenkla.
Žádosti o licence si stáhněte z www.autoklub.cz Federace automobilového sportu - ostatní formuláře.

Poplatky za vystavení jednotlivých typů licencí
Typ licence Poplatek
MEZ jezdce s povolením celoročního zahraničního startu 4200
MEZ jezdce bez povolení celoročního zahraničního startu 3000
MEZ soutěžícího na jméno jezdce 2500
MEZ soutěžícího klubová (motoristické kluby evidované u MVČR) 2000
MEZ soutěžícího firemní 12000
NÁRODNÍ jezdce 1200
NÁRODNÍ soutěžícího na jméno jezdce 800
NÁRODNÍ soutěžícího klubová (motoristické kluby evidované u MVČR ) 1200
NÁRODNÍ soutěžícího firemní 3500
Licence jezdce – duplikát činí trojnásobek základní sazby
Licence jezdce na pseudonym činí trojnásobek základní sazby
Každá další licence stejný poplatek jako licence původní


Klatovy 7.ledna 2009

Vedoucí
SAS FAS AČR Klatovy
Milan P o s p í š i l v.r.

 

ilustrační foto  Pavel Douša. Bohemia 2008

 

Fotogalerie

Rally Bohemia 2008,foto Pavel Douša

Další fotografie 1 2 3 4 5

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu