Vyhledávání

I startovací akumulátor v automobilu může být nebezpečným

Může být akumulátor nebezpečný? ANO

Na tuto otázku existuje jednoznačná odpověď. Ano, startovací akumulátor v každém automobilu se může stát při splnění určitých podmínek velmi nebezpečným nástrojem, který může svého majitele poškodit tak, že to bude mít následky na celý život.

Výrobce autobaterií se sice snaží na závažné momenty upozornit v návodu k používání a záručním listu, avšak my uživatelé velmi často opomíjíme různá doporučení a experimentujeme anebo vědomě pokyny nedodržujeme. U autobaterie se to opravdu nemusí vyplatit.

Nyní stojíme na prahu zimního období a v mnoha tiskovinách se řeší příprava automobilu na zimu. Ve veřejnosti je známé povědomí o tom, že automobil bez akumulátoru dnes nenastartujeme, že tzv. roztlačení je velmi nebezpečné, protože můžeme způsobit poškození rozvodového řemenu uvnitř motoru což nese následně výdaje ve výši desítek tisíc korun. Některé automobily jsou k tomu zvláště náchylné a je proto bezpodmínečně nutné ke startování vozidla používat akumulátor: buď vlastní ve vozidle anebo pomocí startovacích kabelů akumulátor vozidla jiného.
Jednoznačně doporučujeme, a to nyní, kdy teploty klesají, aby byl stav baterie dokonale prověřen v servisu. Má-li baterie zátky, pak je nutné prověřit výšku hladiny elektrolytu a v případě potřeby dolít pouze destilovanou vodou. Doléváním čehokoliv jiného ve většině případů zajistí totální zničení akumulátoru. Nedolití destilované vody se projeví časem na stavu baterie, která je poškozována, avšak co je ještě důležitější, velký prostor mezi hladinou elektrolytu a spodní hranou víka umožňuje nepřiměřeně vysokou koncentraci plynů, které se zde tvoří a dokonalou přípravu autobaterie k budoucímu výbuchu. Nepřeji nikomu takový výbuch zažít, jak v automobilu tak mimo něj. Každý výbuch baterie má však svoji hlubokou příčinu, jen zcela okrajově by to mohla být i výrobní vada.

Společnost VARTA má proto zájem prozkoumat každou explodovanou autobaterii právě z tohoto důvodu. Nedolijeme-li tedy destilovanou vodu, zůstanou horní hrany aktivních desek nad hladinou elektrolytu což způsobí snížení výkonu. Daleko horší je však skutečnost, že v průběhu používání baterie ve vozidle dochází k tomu, že aktivní hmota - zejména plusové desky, výrazně mění svůj objem (nabíjením a vybíjením) a může nám na horní hraně desek tvořit různé elektricky vodivé nárůstky, které přesáhnou přes horní hranu separátoru. Pak může dojít ke spojení plusové desky s minusovou a dojde ke zkratu, a tím i k zajiskření. Pokud se toto odehraje nad hladinou elektrolytu, téměř vždy dojde k explozi. Pokud je hladina ve výši tak jak má být, pak u autobaterií značky VARTA, které jsou konstruovány v tzv. robust designu, nikdy k explozi z tohoto důvodu nemůže dojít, protože všechny kritické díly baterie jsou umístěny pod hladinou elektrolytu včetně napojení desek do můstků, tedy míst, kde jsou různé spoje. Taková baterie pak pouze tratí výkon v důsledku zkratu, ale neexploduje. Po dolití destilované vody autobaterii doporučujeme vyjmout z automobilu a dokonale dobít na zařízení, které nám zajistí cirkulaci elektrolytu a jeho dokonalé promíchání. Bohužel řada tzv. nabíječek sama vypne při dosažení napětí 14,4 V (měřeno na svorkách baterie) a deklaruje akumulátor jako nabitý. Nabitý být nemusí. Profesionální nabíječ ponechá zařízení v chodu a to až do vystoupání napětí k 15,2 V a teprve potom, po určité době se vypne. Důležité je však hlídat současně teplotu akumulátoru, resp. elektrolytu, která nabíjením vzrůstá a baterii případně postavit do nádoby se studenou vodou. Tato teplota nesmí překročit 55 stupňů. Jakákoliv teplota vyšší, a to i v létě při provozu v motorovém prostoru, baterii škodí a zkracuje její životnost. Proto též akumulátory v horkém letním období trpí mnohem více než v zimě a jejich životnost v tropických zemích je velmi malá.

Po nabití vypneme nejdříve nabíječ ze sítě a teprve poté odpojíme svorky. Jistě není nutné zdůrazňovat, že kontakt svorek nabíječe s baterií musí být perfektní a nesmí zde dojít k jiskření, protože jinak se nám vznítí ucházející plyny (vodík smíchaný se vzduchem), které jsou vysoce explozivní. Manipulace s hořící cigaretou v blízkosti, či stejné místnosti je zcela zakázána.
Řada z nás řidičů dělá další vážnou chybu, která rovněž může vést k explozi. Odpojený akumulátor musíme ponechat v klidu otevřený dalších 24 hodin. A teď ruku na srdce, kdo z nás dodržuje toto pravidlo.

Jeden příklad za všechny, který se skutečně stal. Majitel nabíjel baterii v místnosti, kde byla umístěna na koberci, který je dnes téměř vždy vyroben za použití různých umělých vláken. Tento koberec je nějak elektrostaticky nabitý. V místnosti visel závěs a za ním byla předsíň a na zemi boty. Jeho manželka, v době, kdy zde stála čerstvě nabitá baterie, přišla a z druhé strany tohoto závěsu si chtěla obout boty. Sehnula se a … obrovská rána, víko baterie se rozletělo, elektrolyt vystříkl do místnosti, kde následně zničil zařízení a částečně manželce poškodil oblečení. Bohužel toto oblečení byl právě předmět doličný ve sporu, který se vedl. Oblečení manželky bylo totiž tzv. šusťákové sportovní oblečení, které bylo příčinou jiskry, která přeskočila z tohoto oblečení na závěs, a to bylo příčinou výbuchu plynů, které byly v okolí baterie.

Manipulace s kabely pod kapotou auta, či stavebního stroje nebo kamionu jsou dnes běžnou záležitostí. Pamatujme si, nejdříve odpojme minusový kabel a teprve poté kabel plusový, při zpětné montáži nejdříve připevníme kabel plusový a teprve poté minusový. Pokud toto popleteme, dožijeme se jiskření při připojování plusového kabelu ke svorce baterie a to zejména tehdy, máme-li např. otevřené dveře auta, kdy se nám ihned rozsvítí světlo apod. Další příčina výbuchu může nastat např. krátce poté, co auto přijelo z jízdy do garáže, a my chceme manipulovat s akumulátorem.
Vážná rada pro ty z vás, kteří jste podnikatelé. Poučte prokazatelně Váš personál o těchto a mnoha jiných záležitostech, vyhnete se možným soudním sporům a budoucí náhrady škod v případě poškození zdraví.

Stane-li se nám, že baterii dokonale vybijeme, musíme ji rovněž nabít. Z praxe známe případy, které jsou následně deklarovány jako výrobní vada, kdy sám uživatel připojí nabíjecí kabely obráceně. Tedy plus na minus a minus na plus. Takto lze baterii dokonce i částečně nabít. Při reklamačním případném řízení se však tato manipulace dá v laboratoři prokázat a řízení je neúspěšné. Doporučuji Vám všem, kterým se to stalo, nepokoušejte se následně svalovat vinu na jiné. Stát se to může, např. omylem při zamyšlení ve vlastní temné garáži. Přiznám se Vám, že se to stalo i mně a to v oboru pracuji řadu let. Nezapomeňte, že Vaše baterie, která v letních měsících má stoprocentní výkon, ztrácí jej při teplotě 0 stupňů na 65%, při teplotě minus 18 z ní dostanete pouhých 18%.

A na závěr jedna poučka. Akumulátor, je-li teplota elektrolytu v baterii minus 10 stupňů C nepřijímá elektrickou energii, tj. nelze jej dobít provozem auta. To platí pro ty z Vás, kteří stojí v noci v zimě venku a denně jezdí jen několik kilometrů do práce a zpět. Buďte si jisti, že v takovém případě budete mít do jednoho týdne problém a baterie musí ven z auta na externí nabíječ.
Přeji Vám málo starostí, a pokud je budete mít, dobrou péči odborného pracoviště. A věřte, bohužel jich není mnoho.


Ing. Oldřich Pleštil, VARTA Autobaterie s.r.o.

InfoServis ÚAMK ČR

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share