Vyhledávání

Nahlédnutí do života pořadatelů české (tedy jedné moravské) rallye. Změna termínu Vyškova ???? Hmmmmm.....

Nahlédnutí do života pořadatelů české (tedy jedné moravské) rallye. Změna termínu  Vyškova ????  Hmmmmm.....

HANÁCKÝ RALLY KLUB V AČR
Na Hraničkách 15
682 01 V y š k o v
pořadatel motoristických sportovních podniků
IČ: 708 09 763 Účet: ČSOB a.s. pobočka Vyškov, č.ú. 178047391/0300 www.rallyvyskov.cz
Vyškov, 14. ledna 2009

Autoklub ČR
Federace automobilového sportu
Opletalova 29
110 00 Praha 1


Věc: „Böttcher rally Vyškov 2009“ – žádost o změnu termínu v kalendáři FAS

Výbor Hanáckého rally klubu Vyškov projednal na svém zasedání dne 13. 1. 2009 předběžný kalendář automobilových rally, zveřejněný na stránkách http://www.autoklub.cz/.
Pro Böttcher rally Vyškov nebyl akceptován žádný z termínů uvedených v přihlášce a byl jí přidělen termín 5. – 6. června 2009, který však ve dvou případech koliduje s významnými společenskými akcemi v obcích na trati rally a termínovou kolizí s rakouskou Castrol Rallye by znemožnil dohodnutou kooperaci s týmem Eddyho Schlagera. Posunutí Rallysprintu Kopná na nový termín otevírá možnost posunout i termín Böttcher rally, což by výše uvedené kolize vyřešilo.

Na základě výše uvedeného Hanácký rally klub Vyškov žádá o přesunutí Böttcher rally Vyškov na nový termín 19. – 20. června 2009.

Děkujeme za pochopení. S pozdravem
Jan Olejníček
místopředseda klubu
tel. +420 737 237 041
root@rallyvyskov.cz

AUTOKLUB CESKÉ REPUBLIKY
FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU ACR
Opletalova 29, 110 00 Praha 1
tel : +420 224 212 742, 222 244 299
fax : +420 222 244 299
e-mail : fas.kopecky@autoklub.cz, http://www.autoklub.cz
ICO 00550 264 DIC 001-00550264

HANÁCKÝ RALLY KLUB V ACR
Na Hranickách 15
682 01 Vyškov
V Praze, dne 21. ledna 2009

Svaz rally obdržel žádost HRK Vyškov ze dne 14. ledna 2009 o preložení termínu Böttcher rally Vyškov 2009 na 19. - 20. 6. 2009 a projednal ji dne 15. 1. 2009. 

Se zmenou prideleného termínu n e s o u h l a s í z techto duvodu: - termín byl zvolen jako tradicní pro spolupráci s rakouskými jezdci a také tak, aby podniky
MCR-S byly rovnomerne rozloženy s trítýdenními intervaly (rovnomernost již byla cástecne narušena posunutím Rallysprintu Kopná), - presunem vyškovské rally by došlo k neúmernému nahuštení sprintrally do letního období, konaly by se ctyri podniky za sebou a jejich intervaly by se vetšinou zkrátily na 14 dnu, - mezi prvním podnikem MCR-S a touto rally by vznikla delší pauza od prvního podniku a navíc by nedošlo k rozdelení retezu sprintrally podnikem MMCR.

Svaz rally verí, že poradatel tuto situaci zvládne a pripraví rally v puvodním termínu.

S pozdravem
Ing. František Rosický v. r.
Predseda Svazu rally FAS ACR

HANÁCKÝ RALLY KLUB V AČR
Na Hraničkách 15
682 01 V y š k o v
pořadatel motoristických sportovních podniků
IČ: 708 09 763 Účet: ČSOB a.s. pobočka Vyškov, č.ú. 178047391/0300 www.rallyvyskov.cz
Vyškov, 28. ledna 2009

Autoklub ČR
Federace automobilového sportu
Opletalova 29
110 00 Praha 1

Věc: „Böttcher rally Vyškov 2009“ – druhá žádost o změnu termínu v kalendáři FAS

Výbor Hanáckého rally klubu Vyškov projednal na svém zasedání dne 27. 1. 2009 odpověď ing. Františka Rosického, předsedy Svazu rally FAS AČR, ze dne 21. ledna 2009, v níž nesouhlasí s požadovaným přesunem termínu Böttcher rally Vyškov na 19. – 20. června 2009.

Výbor k celé záležitosti zaujal následující stanovisko:
Pro Böttcher rally Vyškov 2009 nebyl ze strany FAS AČR akceptován žádný z termínů uvedených v přihlášce a byl jí přidělen termín 5. – 6. června 2009, který však koliduje
s významnými společenskými akcemi v obcích na trati rally a jak se nyní ukázalo i s termínem voleb do EP, což znemožňuje uzavření příjezdových cest do obcí. Hanácký rally klub Vyškov znovu žádá o přesunutí Böttcher rally Vyškov na nový termín 19. – 20. června 2009.

V přiděleném termínu není možno ve Vyškově soutěž zorganizovat. Jestliže FAS AČR žádosti pořadatele o přesun termínu nevyhoví, Böttcher rally 2009 se neuskuteční.
Konkrétní stanovisko k důvodům nesouhlasu, uvedeným v dopise ing. Rosického:

- termín byl zvolen jako tradiční pro spolupráci s rakouskými jezdci a také tak, aby podniky MČR-S byly rovnoměrně rozloženy s třítýdenními intervaly (rovnoměrnost již byla částečně narušena posunutím Rallysprintu Kopná),

Toto je nepravdivé konstatování. Termín, který FAS AČR přidělil pro Böttcher rally Vyškov, není ani tradiční, ani neumožňuje spolupráci s rakouskými jezdci, protože termínově koliduje s rakouskou rally Castrol. Rakouský kalendář byl zveřejněn dávno před českým. Přihláška Böttcher rally do kalendáře byla podána již v srpnu 2008 s navrženým termínem v září, tento termín byl ale přidělen Prachaticím. Böttcher rally jako jediná má v kalendáři odstup pouhý týden od podniku MMČR (rally Hustopeče).
- přesunem vyškovské rally by došlo k neúměrnému nahuštění sprintrally do letního období, konaly by se čtyři podniky za sebou a jejich intervaly by se většinou zkrátily na 14 dnů,

Není tomu tak, neúměrné nahuštění sprintrally do letního období je dáno již schváleným kalendářem FAS, kdy termín prvého podniku MČR-S byl stanoven až na květen. MMČR (7 podniků) je v kalendáři 2009 rozloženo do 7 měsíců, zatímco MČR-S (8 podniků) pouze do 6 měsíců.
- mezi prvním podnikem MČR-S a touto rally by vznikla delší pauza od prvního podniku a navíc by nedošlo k rozdělení řetězu sprintrally podnikem MMČR.

Ve schváleném kalendáři MMČR je mezi rally Hustopeče a Barum rally pauza celých 10 týdnů, žádaným posunem Vyškova by vznikla pauza v kalendáři MČR pouze 7 týdnů.
Již v kalendáři vytvořeném FAS je nerozdělený řetěz 3 sprintrally podnikem MMČR a není známo, že by to způsobovalo nějaký problém.

Věříme, že uvedené okolnosti budou znovu objektivně zváženy a naší žádosti bude vyhověno.

S pozdravem
ing. Ladislav Petráš
předseda klubu
tel. +420 724 373 505
root@rallyvyskov.cz

AUTOKLUB CESKÉ REPUBLIKY
FEDERACE AUTOMOBILOVÉHO SPORTU ACR
Opletalova 29, 110 00 Praha 1
tel : +420 224 212 742, 222 244 299
fax : +420 222 244 299
e-mail : fas.kopecky@autoklub.cz, http://www.autoklub.cz
ICO 00550 264 DIC 001-00550264 

HANÁCKÝ RALLY KLUB V ACR
Na Hranickách 15
682 01 Vyškov
V Praze, dne 12. února 2009

Vážení pánové,
obdrželi jsme od sekretariátu FAS ACR Vaši opakovanou žádost o posunutí termínu Böttcher rally na 19. - 20. 6. 2009.

Po konzultaci s asociací jezdcu jsme žádost znovu posoudili a vetšinou hlasu potvrdili naše drívejší zamítavé stanovisko se zduvodnením popsaným již v odpovedi na první žádost.

Tyto duvody jsou jen vecným konstatováním skutecnosti a jejich zpochybnování tím, že je prohlašujete za nepravdy, je pro nás nepochopitelné a neprijatelné.
Pred novým rozhodováním však byli clenové vyzváni, aby ke konfrontacnímu a ultimativnímu stylu žádostí neprihlíželi a brali v úvahu jen holá fakta. Ve druhé žádosti
jako nový duvod pro preložení podniku uvádíte volby do EP.

Tuto termínovou kolizi považujeme rovnež za velmi závažnou, protože by mohla všem zúcastneným zpusobit znacné komplikace kdekoliv na trati rally. Proto doporucujeme, abyste podnik usporádali o týden dríve, tj. 29. a 30. 5. 2009, a netrvali na svém dosavadním požadavku. Tím bychom sice ztratili jeden podnik MCR HA, který by se u vás nemohl týden po C. Krumlovu konat, ale ostatní nevýhody by se, naopak, vyrešily.

Jsme presvedceni, že náš návrh prijmete a Böttcher rally usporádáte. V prípade, že je pro Vás tento termín neprijatelný, mužete podnik usporádat ve Vámi
navrhovaném termínu jako volný bez zápoctu do M CR a P CR.

S pozdravem
Ing. František Rosický v. r.
Predseda Svazu rally FAS ACR

 

Hmmmmmmmmmmmmm

foto - Vyškov 2007 Martin Folta

 

Fotogalerie

XVI. Rally Vyškov 2007

foto Phen

Další fotografie 1 2 3

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu