Vyhledávání

Rallye Tatry opět i s fotosoutěží

Vyhlásená opäť rallye fotosúťaž!
 
Racing, s.r.o. v spolupráci s firmou Matador Púchov a tlačovým strediskom pripravili pre všetkých tých, ktorí nemajú k fotografovaniu ďaleko, dnes už tradičnú a zaujímavú akciu. V rámci 38. ročníka Rallye Matador Tatry 2007 vyhlasujú totiž súťaž v kategórii fotografia nielen pre profesionálnych fotografov, ale aj pre amatérskych nadšencov. Témou je, pochopiteľne, dianie na 38. Rallye Matador Tatry 2007. Zúčastniť sa môžu všetci, ktorí dokážu zachytiť úžasnú a neopakovateľnú atmosféru tejto súťaže spoza objektívu fotoaparátu.

Stačí, ak svoje svoje súťažné práce s tématikou 38.Rallye Matador Tatry 2007 (vo formáte minimálne 13x18 cm) pošlete do dvoch týždňov od skončenia podujatia (t.j. do konca apríla) na adresu stáleho sekretariátu: Racing, s.r.o., Novonosická 1480, 020 01 Púchov, Slovensko, alebo mailom na e-mailovú adresu: mioz@za.psg.sk.

Ku každej fotografii priložte krátky popis, doplňte údajmi o autorovi (meno, adresa, resp. uveďte, či ide o amatéra alebo profesionála). Odborná komisia vyberie v oboch kategóriách tri najlepšie fotografie a ich autorom venuje firma Racing s.r.o. Púchov zaujimavé vecné ceny.

Ceny za fotosúťaž:
prvé miesto amatéri aj profesionáli: Rally Fun Pack: čiapka s logom, tričko s logom 2008, oficiálny program 2008, SMS, permanentná vstupenka, suveníry + ubytovanie pre dve osoby po dobu pretekov v r. 2008. Druhé a tretie miesto amatéri aj profesionáli: Rally Fun Pack
 
 
Možnosť objednať SMS správy z Rallye Matador Tatry
 
Podobne ako v uplynulých ročníkoch aj tohto roku pripravili organizátori 38. ročníka Rallye Matador Tatry 2007 pre priaznivcov rallye zasielanie výsledkov a krátkych informácii z jednotlivých RS na mobilné telefóny. SMS správy budú obsahovať výsledky po RS, flashové informácie (odstúpenie, havárie, diskvalifikácie, atď.), ktoré vás dostanú do obrazu nech budete kdekoľvek.

Ak máte záujem o túto službu organizátora, stačí si ju objednať poukázaním poplatku 170,- Sk na číslo účtu: v Tatrabanke, a.s. Púchov (2624702050/1100), pričom variabilným symbolom je číslo vášho mobilného telefónu.  Uzávierka objednávok na túto službu bankovým prevodom je v útorok 10. apríla 2007 do 12.00 hod a potom je možné si SMS objednať ešte osobne od stredy 11. apríla priamo v tlačovom stredisku Rallye Matador Tatry (kongresová hala Matador Business Centre v Púchove). Zasielateľ neručí za chyby spôsobené poruchami a výpadkami zariadení mobilných operátorov. Pripadne dotazy smerujte na mailovú adresu mioz@za.psg.sk
 
 
 

V Púchově 21. marca 2007            Roman ORDELT      tlačový tajomník

     Rallye Matador Tatry

 
 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu