Vyhledávání

''Válka'' o motocyklový sport v Česku dobojována??? FIM potvrzuje odebrání autority AČR !!!

''Válka'' o motocyklový sport v Česku dobojována??? FIM potvrzuje odebrání autority AČR !!!

Brno, 13. prosince 2011

Český svaz motocyklového sportu obdržel 12. prosince spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Autoklubem ČR stanovisko Mezinárodní motocyklové federace FIM k rozhodnutí o přechodu sportovní autority pro motocyklový sport na Český svaz motocyklového sportu.

Stanovisko obsahuje tato zásadní sdělení:
Výkonný výbor FIM nezpochybnil rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy o přechodu národní autority, které bylo vydáno 7. října 2011. Na národní úrovni je dle tohoto rozhodnutí sportovní autoritou ČSMS.

Výkonný výbor FIM se otázkou členství ČSMS ve FIM zabýval na svém jednání 3. prosince (ačkoliv Autoklub ČR tvrdil opak) a rozhodl o zřízení komise složené z členů Výkonného výboru FIM, která situaci v České republice prověří.

Tvrzení Autoklubu ČR, že jde o „univerzální“ komisi posuzující situaci ve více zemích, je nepravdivé. Komise bude složena z členů nejvyššího výkonného orgánu FIM – Výkonného výboru. Komise má za úkol „pečlivě prověřit situaci“. ČSMS trvá na tom, že přechod sportovní autority na národní úrovni proběhl zcela standardním způsobem a za takovýchto okolností nevidí žádný důvod ke zpochybnění rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy a tedy i ke zpochybnění žádosti ČSMS o přijetí do FIM.

Dopis FIM považujeme za potvrzení toho, že členství Autoklubu ČR ve FIM je zpochybněno a rozhodnutí Výkonného výboru o zřízení komise nelze v žádném případě interpretovat jako potvrzení členství Autoklubu ČR pro rok 2012.

ČSMS v současné době s plnou zodpovědností připravuje plán sportovní sezony 2012 a připravuje se na výkon sportovní autority již pro nadcházející sezonu.


Jan Buršík, v. r.                                  Karel Abraham, v. r.
generální sekretář ČSMS                   prezident ČSMS

 

Originál zprávy ČSMS ZDE

Originál dopisu FIM ministrovi ZDE 

 Stanovisko Autoklubu ze 6. prosince 2011

 

 

Ilustrační foto

 

Fotogalerie

Motokros v Přerově objektivem Jirky Zaňáta

duben 2011

Další fotografie 1 2 3 4 5 6

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu