Vyhledávání

Válka v českém motocyklovém sportu ?? Stanovisko AČR

Válka v českém motocyklovém sportu  ?? Stanovisko AČR

Autoklub České republiky a Federace motocyklového sportu AČR k situaci v oblasti řízení motocyklového sportu

Tisková zpráva
Autoklub České republiky (Autoklub ČR) obdržel dne 19. října 2011 k vyjádření dopis od Mezinárodní motocyklové federace (FIM), jehož přílohou byl dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 7. října 2011, kterým této mezinárodní organizaci sděluje, že jedinou sportovní autoritou v motocyklovém sportu pro území České republiky se stává Český svaz motocyklového sportu, který nahrazuje dosavadní kompetence Autoklubu České republiky.

Autoklub ČR o tomto rozhodnutí nebyl ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) do dnešního dne oficiálně informován, přestože již 19. října 2011 požádal ministra písemně o schůzku; bohužel do dnešního dne neobdržel odpověď. Jediným vodítkem tak jsou informace z tiskového servisu MŠMT.
Ze strany MŠMT nebyly k činnosti a práci Autoklubu ČR v minulosti vzneseny žádné výhrady či připomínky.

Autoklub ČR je občanským sdružením s více než dvacetiletou činností v motorismu včetně motocyklového sportu. Sdružuje okolo 750 klubů po celé republice a téměř 200 tisíc individuálních členů. Tyto kluby provozují, mimo jiné, 33 motokrosových areálů, 4 trialové tratě, 11 plochodrážních stadionů a 5 minibikových multifunkčních areálů. Právě v těchto areálech probíhá příprava a trénink mládeže.

V letošním roce členské kluby Autoklubu ČR uspořádaly 210 z celkových 270 motocyklových podniků a 10 ze 14 podniků Mistrovství světa a Evropy. Z toho bylo pod Autoklubem ČR uspořádáno celkem 145 motocyklových podniků pro jezdce do 21 let, tzn. dle pravidel MŠMT v juniorských kategoriích.

Český svaz motocyklového sportu byl založen ve stejný den, kdy byl pověřen ministerstvem vykonávat sportovní autoritu. Svaz nesplňuje podmínky FIM pro výkon sportovní autority – nemá členskou základnu, finanční historii ani činnost v motocyklovém sportu.

Dle stanov tohoto občanského sdružení jmenuje tříčlenný přípravný výbor tříčlenné prezídium s desetiletým funkčním obdobím. Prezídium má veškeré pravomoci včetně možnosti změny stanov, rozhodování o přijímání nových členů a dokonce i jmenování a odvolávání revizní komise. Stanovy nepředpokládají konání valné hromady a je nejasné, kdo by po deseti letech volil nové prezídium.


Dle názoru Autoklubu:
? MŠMT ani ministr nemají zákonnou ani jinou pravomoc rozhodovat o nejvyšší národní autoritě v oblasti sportu. Tuto pravomoc nemá ani jiný orgán veřejné moci v ČR
? sport je autonomní oblastí společenského života, do níž smí veřejná moc zasahovat pouze v zákonem stanovených případech
? Olympijská charta stanoví, že „Organizaci, administrativu a řízení sportu musí kontrolovat nezávislé sportovní organizace“

? oblast sportu je regulována zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, v platném znění, jenž v § 3 konečným výčtem definuje pravomoci MŠMT v oblasti sportu. Mezi ně nepatří rozhodování o nejvyšší národní autoritě; tato pravomoc neplyne ani z jiných právních předpisů
? MŠMT dosud vždy plně respektovalo autonomii sportu a sportovních federací
? MŠMT do současné doby nikdy nezasáhlo do této autonomie sportu obdobným vyjádřením či stanoviskem.

Pro mezinárodní organizace se v minulosti vyjadřovalo několik ministrů, kteří vždy uznali existenci a činnost Autoklubu ČR, a zároveň sdělili, že jediným oprávněným rozhodnout o národní autoritě je příslušná mezinárodní organizace.

Na základě výše uvedeného Autoklub ČR nesouhlasí s rozhodnutím MŠMT a žádá jeho zrušení. Autoklub ČR dále využije všech dostupných právních cest k řešení situace na národní i mezinárodní úrovni.


V Praze dne 2. listopadu 2011


AČR

související články:

 

 
Stanovisko Českého svazu mot. sportu a K. Abrahama.
 

Fotogalerie

Finálový závod MMČR v motokrosu 2011 v Přerově objektivem Jana Pořízka

Další fotografie 1 2 3 4 5 6 7 8

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu