Vyhledávání

Cardion ab Grand Prix 2011 skončila pro Automotodrom Brno o polovinu menší ztrátou ( 31 mil.)

Cardion ab Grand Prix 2011 skončila pro Automotodrom Brno o polovinu menší ztrátou ( 31 mil.)

Hospodářský výsledek Cardion ab Grand Prix České republiky 2011
Brno, 11. listopadu 2011

Cardion ab Grand Prix České republiky skončila pro Automotodrom Brno jako hostitele ztrátou 31,1 milionu korun. Ve srovnání s rokem 2010 to znamená snížení ztráty akce víc jak o 50 procent. „Jde o hraniční ztrátu a my jsme se museli velmi vážně rozhodovat, jestli jsme schopni za těchto okolností finančně zabezpečit ročník 2012,“ zdůrazňuje výkonná ředitelka Automotodromu Brno Ivana Ulmanová.

Náklady Automotodromu Brno na Grand Prix České republiky 2011 dosáhly 131,9 milionu korun, výnosy činily 100,8 milionu korun. „Kromě úsporných opatření, která jsme byli nuceni přijmout, se na snížení ztráty ve srovnání s rokem 2010 pozitivně projevilo zvýšení výnosu ze vstupného, příznivější kurz amerického dolaru, v němž je alokován zalistovací poplatek, a příspěvek ministerstva školství,“ vypočítala Ivana Ulmanová.

Nejvyšší nákladovou položkou byl zalistovací poplatek. Jeho přesnou výši není možné vzhledem ke smluvnímu závazku s promotérem zveřejnit, v letošním roce se
ale v přepočtu na českou měnu pohyboval přibližně na úrovni šedesáti milionů korun.
Druhou nejvyšší položkou jsou provozní náklady ve výši 51,03 mil. Kč zahrnující
veškeré výdaje za přípravu trati a areálu, dopravní značení, ostrahu, zajištění hromadné dopravy a pronájem zařízení. Mzdy více než 4000 pracovníků zajišťujících organizaci Grand Prix činily 12,94 mil. Kč. 10,84 mil. Kč dosáhly náklady na pronájem sedadlových tribun, velkoplošných obrazovek, techniky, mobilních toalet atd.

Na příjmové straně je největší položkou vstupné s výnosem 55,73 mil. Kč. Příjmy z obchodu a ostatních služeb spojených s Grand Prix ČR dosáhly 25,07 mil. Kč. Ve
výnosech je započítán i příspěvek
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zalistovací poplatek. Tento příspěvek byl poukázán prostřednictvím Autoklubu ČR přímo promotérovi šampionátu, společnosti Dorna SPORTS.

Na základě tohoto výsledku dospělo vedení společnosti Automotodrom Brno k rozhodnutí o konání Grand Prix České republiky 2012. Závod Mistrovství světa silničních motocyklů se pojede na Masarykově okruhu od 24. do 26. srpna 2012. „Musím zdůraznit, že nás čeká ta samá nejistota jako v letošním roce. Bez příspěvku z veřejných zdrojů, který jsme dostali v letošním roce, by bylo nemožné Grand Prix v roce 2012 v České republice udržet.

Musím poděkovat ministrovi školství Josefu Dobešovi nejen za nás, ale i za desítky tisíc motocyklových fanoušků, kteří na Grand Prix chodí. Pan ministr dokázal, že drží slovo. Bohužel jeho slib - byť je na něj možné spoléhat – je naší jedinou zárukou, že příspěvek dostaneme i další rok. Absence jasného systému podpory nás nutí nést na bedrech obrovské riziko,
neumožňuje nám dlouhodobě plánovat. A ve stejné situaci jsou všichni tuzemští pořadatelé sportovních akcí se světovým významem,“ podotkla Ulmanová.

 

PR

 

Fotogalerie

MotoGP 2011 v Brně - atmosféra v zákulisí objektivem Jardy Pazderníka

Další fotografie 1 2 3 4 5

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu