Vyhledávání

MD: Vyjádření resortu dopravy k článkům v některých médiích

Vyjádření resortu dopravy k článkům v HN a na lidovky.cz

Upozorňujeme na zásadní nepřesnosti v textu článku „Česko vrací Bruselu peníze, bojí se ostudy“ a článků České úředníky děsí vědec z Vídně (HN) a Dálnice do Mikulova bez dotací, podvádělo se tam (lidovky).

Současná snaha Ministerstva dopravy o výstavbu takzvaných náhradních nebo záložních projektů zejm. zmiňované modernizace dálnice D1 je iniciativou na předcházení případným problémům v budoucnu. Budoucí možné problémy zejména s časovým harmonogramem stavby D8-805 Lovosice – Řehlovice jsou v článku korektně popsány, avšak v současné době neznamenají v žádném případě nutnost vracet dotace Evropské komisi.

Zásadní chyby se však vyskytují u konstatování o silnici R52 – Brno –Rajhrad. Ministerstvo dopravy respektive Ředitelství silnic a dálnic nalezlo na smluvní realizaci tohoto projektu závažné chyby, které vedly až k podání trestního oznámení. Zároveň byla věc předána k řešení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To znamená, že plně zafungovaly kontrolní mechanismy ŘSD, Státního fondu dopravní infrastruktury a Ministerstva dopravy.

Identifikovaný problém na R52 však nelze nijak spojovat s věcně chybnou iniciativou P. Firbase, která směřovala ke zpochybnění nutnosti realizovat modernizaci dotčeného úseku R52 a jeho zařazení jako kapacitního tahu transevropské dopravní sítě. P. Firbas buďto nezná nebo si účelově vykládá pravidla pro čerpání zdrojů EU, když tvrdí, že projekt neměl být financován, protože nebyl postaven ani jeden metr nové silnice TEN-T. Podle zmíněných pravidel totiž lze financovat i akce vedoucí k modernizaci a zvyšování bezpečnosti, což je mimo jiné případ tohoto projektu a drtivé většiny projektů na železniční síti.

Rovněž je nepravdivé tvrzení, že Brusel (Evropská komise) začal na podnět P. Firbase cokoli vyšetřovat. Evropská komise si k předmětnému projektu pouze vyžádala informace v rámci dobrovolné neformální iniciativy EU Pilot do níž je ČR zapojena a která má na pracovní úrovni řešit problematické otázky v rámci meziinstitucionálních vztahů. V následném auditu Evropského účetního dvora nebyl tento projekt ani zařazen do kontrolního vzorku.
Tiskové oddělení Ministerstva dopravy ČR

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu