Vyhledávání

Vozidla na zemní plyn jsou prý bezpečnější

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo LPG.

Z čeho toto tvrzení vyplývá?

Především z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu.

  • Zemní plyn je, oproti kapalným palivům (benzínu, naftě, LPG), lehčí než vzduch.
  • Zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná.
  • Silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tlakové nádoby procházejí řadou zkoušek mnohem přísnějších oproti zkouškám nádrží kapalných paliv. Hlavně se zkouší odolnost proti nárazu, požáru, zvýšení tlaku. Ve vozidle jsou tlakové nádoby navíc vybaveny řadou pojistek. Ani v praktickém provozu, při havárii plynových vozidel, kdy byl automobil totálně zničen nebo po požáru garáže plynových autobusů, nedošlo k významnějšímu poškození plynových nádob.

Aby byla bezpečnost vozidel na zemní plyn zajištěna dlouhodobě, je předepsána řada periodických kontrol a revizí plynového zařízení.

Zemní plyn má velký potenciál pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Zemní plyn může být užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových.

Pro využívání zemního plynu ve vozidlech je zapotřebí speciální zásobník plynu a vstřikovací systém. Zemní plyn lze využívat jednak ve formě stlačeného plynu (tlak 200 barů), tak ve zkapalněné formě (při teplotě -162°C). Preferovanější variantou je v současnosti "vysokotlaká" verze.

Technologie zemního plynu je plně vyvinutá a v dlouholeté praxi vyzkoušená, ve světě jezdí na zemní plyn více než 3 miliony vozidel v 60 zemích. Kromě možnosti přestavovat existující benzínová vozidla stále více automobilek nabízí přímo vozidla s pohonem na zemní plyn.

I delší životnost zásob zemního plynu oproti ropě a rovnoměrnější rozložení nalezišť zemního plynu ve světě jsou velmi pro budoucí rozvoj využití zemního plynu v dopravě významné skutečnosti. Zemní plyn je přepravován již vybudovanými plynovody, jeho používáním se snižuje počet nákladních cisteren s kapalnými pohonnými hmotami na silnicích.

To vše dává využívání zemního plynu k pohonu automobilů značné perspektivy.

InfoServis ÚAMK ČR

http://www.uamk-cr.cz/

 

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu