Vyhledávání

Soutěž Zlaté oko pro motoristické fotografy je opět vyhlášena

Soutěž Zlaté oko pro motoristické fotografy je  opět vyhlášena

7. ročník fotografické soutěže Zlaté oko

Agentura Sport-Press vyhlašuje 7. ročník fotografické soutěže ZLATÉ OKO® pro nejlepší snímek roku 2011 od českého autora s tematikou motoristického sportu. Partnerem soutěže je společnost Centrum FotoŠkoda.

Podmínky účasti v soutěži:
1) Autorem fotografie musí být občan České republiky.
2) Soutěž je vyhlášena pro jednotlivé snímky, nikoliv seriály. Každý autor může přihlásit nejvýše tři snímky.
3) Snímek musí být pořízen v roce 2011.
4) Snímky je možné přihlásit pouze v digitální podobě.
5) Každý soutěžící je povinen vyplnit oficiální přihlášku a vlastnoručně ji podepsat. Do příslušné rubriky je potřeba uvést názvy jednotlivých snímků (nestačí pouze programem generované sériové označení!) a akcí, během nichž byly pořízeny.
6) Uzávěrka pro zaslání soutěžních snímků je 8. ledna 2012, přičemž akceptovány budou pouze snímky odeslané na e-mailovou adresu agentura@sport-press.c z. Do stejného termínu je třeba rovněž zaslat vyplněnou přihlášku (mailem, faxem, poštou).
7) Autor snímku se v případě zveřejnění oceněného snímku v souvislosti se soutěží Zlaté oko® vzdává nároku na autorský honorář. Zároveň souhlasí s tím, že bude z vítězného snímku pořízena zvětšenina o rozměru přibližně 150 x 100 cm pro účely vystavení během slavnostního vyhlášení v tomto i následujících ročnících.
8) Autorovi vítězného snímku bude během slavnostního vyhlášení ankety o Zlatý volant ® 2011 19. ledna 2012 v Paláci Žofín v Praze předána trofej.

 

 

Za vyhlašovatele soutěže Zlaté oko®:

Petr Dufek Sport-Press a Milan Škoda Centrum FotoŠkoda

 

Fotogalerie

Vítězné fotografie ve fotosoutěži Zlaté OKO 2010

jména autorů foto viz související článek

Vaše komentáře

Bookmark and Share

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu