Vyhledávání

Informativní značky - provozní

Okruh
Okruh
Změna směru okruhu
Změna směru okruhu
Zpomalovací práh
Zpomalovací práh
Podchod nebo nadchod
Podchod nebo nadchod
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Jednosměrný provoz
Doporučená rychlost
Doporučená rychlost
Přechod pro chodce
Přechod pro chodce
Přejezd pro cyklisty
Přejezd pro cyklisty
Tunel
Tunel
Konec tunelu
Konec tunelu
Nouzové stání
Nouzové stání
Slepá pozemní komunikace
Slepá pozemní komunikace
Návěst před slepou pozemní komunikací
Návěst před slepou pozemní komunikací
Parkoviště
Parkoviště 
 Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
 Parkoviště (kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (podélné)
Parkoviště (podélné)
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Parkoviště (stání na chodníku podélné)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (částečné na chodníku kolmé nebo šikmé)
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné)
Vyhrazené parkoviště
Vyhrazené parkoviště
Kryté parkoviště
Kryté parkoviště
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím kotoučem
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště s parkovacím automatem
Parkoviště P + R
Parkoviště P + R
Dálnice
Dálnice
Konec dálnice
Konec dálnice
Silnice pro motorová vozidla
Silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Konec silnice pro motorová vozidla
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů
Uspořádání jízdních pruhů  
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Zvýšení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Snížení počtu jízdních pruhů
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Jízdní pruh pro pomalá vozidla
Řadící pruhy
Řadící pruhy
Vyhrazený jízdní pruh
Vyhrazený jízdní pruh
Konec vyhr. jízdního pruhu
Konec vyhr. jízdního pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Omezení v jízdním pruhu
Změna místní úpravy
Změna místní úpravy
Objíždění tramvaje
Objíždění tramvaje
Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)
Ob. tram. (jízda podél tr. vlevo)
Únikový pruh
Únikový pruh
Zóna s dopr. omezením
Zóna s dopr. omezením
Konec zóny s dopravním omezením
Konec zóny s dopravním omezením
Obytná zóna
Obytná zóna
Konec obytné zóny
Konec obytné zóny
Pěší zóna
Pěší zóna
Konec pěší zóny
Konec pěší zóny
Nejvyšší dovolené rychlosti
Nejvyšší dovolené rychlosti
Střídavé řazení
Střídavé řazení
       

MOTORA - autodíly za nejlepší cenu