Vyhledávání

Pátrání po odcizených motorových vozidlech

Upozornění: Toto sdělení má pouze informativní charakter. Policie České republiky neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených údajů. Všechny dotazy jsou zaznamenávány. Policie České republiky předem děkuje uživatelům za případné podněty a připomínky. V databázi nejsou vozidla, která jsou evidována jako nákladní.


Registrační značka (SPZ):    
Registrační značka (SPZ) českého automobilu napište ve formátu například KIA 11-22, popřípadě
1A4 2787. Pro vyhledáváni stačí napsat začátek SPZ, minimálně však 3 znaky.
Čísla VIN:    
Stačí napsat začátek VIN čísla minimálně však 5 znaků. Písmena „O“, „Q“ se automaticky převádějí na
číslici „0“. Taktéž se automaticky převádějí písmena „I“, „l“ na číslici „1“.
Čísla podvozku:    
Číslo podvozku je shodné s posledními šesti znaky čísla VIN. Musíte zadat všech šest znaků.
Čísla motoru:    
Stačí napsat začátek čísla motoru minimálně však 5 znaků.

Systém obsahuje údaje pouze o těch osobních motorových vozidlech, která byla odcizena na území České republiky a jejichž odcizení bylo oznámeno Policii České republiky ve lhůtě tří let před dnem aktualizace databáze. Policie České republiky si vyhrazuje právo nezařadit do systému odcizené motorové vozidlo, pokud je to nutné pro plnění jejich úkolů dle zákona.


Zdroj dat: Ministerstvo vnitra ČR


MOTORA - autodíly za nejlepší cenu